Japanese/English

People

Faculties

Hiroaki Onoe, Ph.D., Professor (PI)
[Profile@Keio University]
[Reserchers Informaion System]

Visiting Professors and Researchers

Yuta Kurashina, Ph.D., Visiting Assistant Professor (Tokyo University of Agriculture and Technology)

Midori Kato-Negishi, Ph.D., Visiting Assistant Professor (Musashino University)

Koki Yoshida, Ph.D., Visiting Researcher (Tokyo Institute of Technology)

Shun Itai, Ph.D., Visiting Researcher (Tohoku University)

Office Staffs

Yumi Imai

Technical Staffs

Keiko IshikuraTakashi Nakamura (Concurrent post with Takahashi Lab) Akane Ito

Postdoctoral Researcher (PD)

Ryosuke Matsuda (JSPS PD)

Graduate Students (Doctor)

Satoshi Nithita (JSPS DC1)Jumpei Muramatsu (JSPS DC2)

Graduate Students (Master)

   
Satofumi Kato Hayato Goto Aiki Hioki
Daiki Miyata Kentaro Tomita Sanshiro Yanagawa
Hayate Yamamoto Natsumi Watanabe Satona Abeta
Momoka MinamiYu Tanaami Shota Uramoto

Undergraduate Students

Shion Miura Shino Fujioka Takuro Kawasumi
Shohei Sasaki Shota Sato Tomoharu Nakasato

Geust professors from overseas

Fabio Pizzetti, Ph.D., Visiting Researcher (Politecnico di Milano) (2023)

Tetsuhiko Teshima, Ph.D., Guest associate professor (global) (Technische Universitat Munchen, Germany) (2023)

Nakwon Choi, Ph.D., Guest associate professor (global) (KIST, Korea) (2018)

Filippo Rossi, Ph.D., Guest associate professor (global) (Politecnico di Milano, Italy) (2018, 2022)

Yun Jung Heo, Ph.D., Guest lecturer (global) (Kyung Hee University, Korea) (2018)

High school students (Grobal Science Campus program)

Maru Ando (2019-2021) Mayu Omote (2021-2023) Yui Maeda (2022-2023)

Alumni

Hisatsugu Tajima (2015.4-2016.3)Noriyuki Suzuki (2014.4-2017.3)Satoshi Nishita (2014.4-2017.3)
Satoru Yoshida (2014.4-2017.3)Akiyo Yokomizo (2016.4-2017.3)Kazuhiro Kobayashi (2015.4-2018.3)
Ryo Sato (2015.4-2018.3)Shunsuke Nakajima (2015.4-2018.3)Kenta Niibe (2015.4-2018.3)
Yuki Matsushiro (2015.4-2018.3)Yuki Ikezawa (2016.4-2019.3)Nagisa Inoue (2016.4-2019.3)
Hideo Miyahara (2016.4-2019.3)Karin Suzuki (2018.4-2019.3) Shunsei Kawara (2018.4-2019.9)
Erika Iyama (2017.4-2020.3) Takuya Uchida (2017.4-2020.3) Masahiko Karube (2017.4-2020.3)
Takaya Kuroda (2016.4-2020.3) Azusa Shimizusa (2018.4-2020.3) Nobuki Takeuchi (2018.4-2020.3)
Koji Tachibana (2017.4-2020.3) Mio Tsuchiya (2018.4-2020.3) Tomoki Hayashi (2017.4-2020.3)
Kenya Hashimoto (2019.4-2020.3) Takeshi Kubota (2018.4-2021.3) Keisuke Fukada (2018.4-2021.3)
Tomoki Mori (2018.4-2021.3) Sergio Roberto Molina Ramirez (2019.10-2021.3) Katsutoshi Hori (2020.4-2021.3)
Keitaro Kasahara (2018.4-2022.1) Ayaka Inami (2019.4-2022.3) Takemichi Kato (2019.4-2022.3)
Kenjiro Kohno (2019.4-2022.3) Naoki Takakura (2019.4-2022.3) Junpei Muramatsu (2019.4-2022.3)
Shota Yamawaki (2019.4-2022.3) Yurika Ishiba (2021.4-2022.3) Daisuke Takeuchi (2021.4-2022.3)
Ryohei Ueno (2020.4-2023.3) Mitsuki Kawahara (2020.4-2023.3) Shuhei Takatsuka (2020.4-2023.3)
Tomomi Murayama (2020.4-2023.3)Noriko Kanbe (2014.12-2023.3) Ken Sakabe (2021.4-2024.3)
Shuma Tanaka (2021.4-2024.3)Akari Masuda (2021.4-2024.3) Chisaki Yamagata (2021.4-2024.3)
Murun Li (2023.9-2024.3)