Japanese/English

MEMBERS

Faculities

Hiroaki Onoe, Ph.D., Associate Professor (PI)
[Profile@Keio University]
[Reserchers Informaion System]

Yuta Kurashina, Ph.D., Assistant Professor

Midori Kato-Negishi, Ph.D., Visiting assistant Professor (Musashino University)

Office staffs

Noriko Kanbe (Concurrent post with Miki Lab)

Graduate Students

Kazuhiro Kobayashi Ryo Sato Shunsuke Nakajima
Kenta Nibe Yuki Matsushiro Yuki Ikezawa
Shun Itai Nagisa Inoue Hideo Miyahara

Undergraduate Students

Erika Iyama Takuya Uchida Masahiko Karube
Takaya Kuroda Koji Tachibana Tomoki Hayashi

Alumni

Hisatsugu Tajima (2015.4-2016.3)Noriyuki Suzuki (2014.4-2017.3)Satoshi Nishita (2014.4-2017.3)
Koki Yoshida (2014.4-2017.3)Satoru Yoshida (2014.4-2017.3)Akiyo Yokomizo (2016.4-2017.3)