Japanese/English

MEMBERS

Faculties

Hiroaki Onoe, Ph.D., Associate Professor (PI)
[Profile@Keio University]
[Reserchers Informaion System]

Yuta Kurashina, Ph.D., Visiting assistant Professor (Tokyo Institute of Technology)
[Profile]

Midori Kato-Negishi, Ph.D., Visiting assistant Professor (Musashino University)

Nakwon Choi, Ph.D., Guest associate professor (global) (KIST, Korea)

Filippo Rossi, Ph.D., Guest associate professor (global) (Politecnico di Milano, Italy)

Yun Jung Heo, Ph.D., Guest lecturer (global) (Kyung Hee University, Korea)

Office staffs

Noriko Kanbe (Concurrent post with Miki Lab)

Technical staffs

Keiko Ishikura

Graduate Students (Doctor)

Koki yoshida (JSPS DC1) Shun Itai (Research associate (non-tenured))

Graduate Students (Master)

Erika Iyama Takuya Uchida Masahiko Karube
Takaya Kuroda Azusa Shimizu Nobuki Takeuchi
Koji Tachibana Mio Tsuchiya Tomoki Hayashi
Keitaro Kasahara Shunsei Kawara Takeshi Kubota
Keisuke Fukada Tomoki Mori

Undergraduate Students

Ayaka Inami Takemichi Kato Kenshiro Kono
Naoki Takakura Kenya Hashimoto Junpei Muramatsu
Syota Yamawaki

Alumni

Hisatsugu Tajima (2015.4-2016.3)Noriyuki Suzuki (2014.4-2017.3)Satoshi Nishita (2014.4-2017.3)
Satoru Yoshida (2014.4-2017.3)Akiyo Yokomizo (2016.4-2017.3)Kazuhiro Kobayashi (2015.4-2018.3)
Ryo Sato (2015.4-2018.3)Shunsuke Nakajima (2015.4-2018.3)Kenta Niibe (2015.4-2018.3)
Yuki Matsushiro (2015.4-2018.3)Yuki Ikezawa (2016.4-2019.3)Nagisa Inoue (2016.4-2019.3)
Hideo Miyahara (2016.4-2019.3)Karin Suzuki (2018.4-2019.3)