Japanese/English

MEMBERS

Faculties

Hiroaki Onoe, Ph.D., Associate Professor (PI)
[Profile@Keio University]
[Reserchers Informaion System]

Yuta Kurashina, Ph.D., Visiting assistant Professor (Tokyo Institute of Technology)
[Profile]

Midori Kato-Negishi, Ph.D., Visiting assistant Professor (Musashino University)

Nakwon Choi, Ph.D., Guest associate professor (global) (KIST, Korea)

Filippo Rossi, Ph.D., Guest associate professor (global) (Politecnico di Milano, Italy)

Yun Jung Heo, Ph.D., Guest lecturer (global) (Kyung Hee University, Korea)

Office staffs

Noriko Kanbe (Concurrent post with Miki Lab)

Technical staffs

Keiko Ishikura

Graduate Students (Doctor)

Koki yoshida

Graduate Students (Master)

Yuki Ikezawa Shun Itai Nagisa Inoue
Hideo Miyahara Takeyoshi Iizuka Erika Iyama
Takuya Uchida Masahiko Karube Takaya Kuroda
Azusa Shimizu Nobuki Takeuchi Koji Tachibana
Mio Tsuchiya Tomoki Hayashi

Undergraduate Students

Keitaro Kasahara Shunsei Kawara Takeshi Kubota
Karin Suzuki Keisuke Fukada Tomoki Mori

Alumni

Hisatsugu Tajima (2015.4-2016.3)Noriyuki Suzuki (2014.4-2017.3)Satoshi Nishita (2014.4-2017.3)
Satoru Yoshida (2014.4-2017.3)Akiyo Yokomizo (2016.4-2017.3)Kazuhiro Kobayashi (2015.4-2018.3)
Ryo Sato (2015.4-2018.3)Shunsuke Nakajima (2015.4-2018.3)Kenta Niibe (2015.4-2018.3)
Yuki Matsushiro (2015.4-2018.3)